Potrebujete pomôcť?

Kontaktujte nás.

Kontakt

Orgán ochrany spotrebiteľa


Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P. O. BOX č. 5
820 07 Bratislava 27
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
fax č. 02/58 27 21 70

Orgán dozoru nad dodržiavaním nariadenia o ochrane osobných údajov

Úrad na ochranu osobných údajov
Hranicčná 12
820 07 Bratislava
tel. č. 02/32313214
fax. 02/32313234
email: statny.dozor@pdp.gov.sk
www.dataprotection.gov.sk

 

(c) 2014 l Všetky práva vyhradené. Riešenie od MMFilm.sk