Potrebujete pomôcť?

Kontaktujte nás.

Bezpečnostné sklá

Bezpečnostné sklá slúžia na ochranu hlavne osôb a majetku pred zranením rozbitým sklom a ochranu pred hodenými predmetmi, násilným útokom alebo zbraňami. Obyčajné sklo po rozbití sa rozbije na viacero dlhých, špicatých a ostrých úlomkov, ktoré môžu spôsobiť vážne až smrteľné rezné poranenia. Bezpečnostné sklá sa rozdeľujú podľa toho, ako sa rozpadnú po rozbití a podľa druhu použitia v zmysle bezpečnostných predpisov.

Lepené bezpečnostné sklá (LBS) často označované ako VSG (z nemčiny Verbundsicherheitsglas)
po rozbití zostávajú v celku, jednotlivé úlomky zostávajú prilepené na fólii a tým sa znemožní kontakt osôb s ostrými hranami skla a vylúči sa poranenie. Zlepením viacero vrstiev skla s rôznou hrúbkou s viacero fóliami sa dosiahne odolnosť voči hodeným predmetom, násilnému vniknutiu a strelným zbraniam. Vhodnou skladbou skla a fólií sa môže vyrobiť LBS, po ktorom sa dá chodiť – tzv. pochôdzne sklo.

Naša firma dodáva LBS v bežnom zložení (číre, mliečne) 3+3, 4+4, 5+5, 6+6 mm v rezanom alebo opracovanom stave. Ďalej dodávame LBS na mieru lepené v našej laminovacej peci, v rôznych zloženiach podľa želania zákazníka, v prevedení čírom (zlepené fóliou Evasafe) až do formátu 1600 x 3000 mm alebo farebnom (Evasafe+Eurofilter) v maximálnych rozmeroch 1220 x 3000 mm v širokej palete farieb. LBS môže byť opracované všetkými spôsobmi – rezanie, frézovanie, brúsenie,  leštenie, vŕtanie, fazetovanie.
LBS sa používa všade tam, kde môže dôjsť ku zraneniam osôb, hlavne ako výplne konštrukčných otvorov, okien, dverí, schodísk, zábradlí, výkladov a v bezpečnostnom zasklení niektorých inštitúcií ako bánk, poisťovní atď.
Tepelne tvrdené sklá často označované ako kalené sklá alebo ESG (z nemčiny Einscheibensicherheitsglas) sa po rozbití rozpadnú na mnoho malých neostrých úlomkov a tým sa zamedzí vážnym zraneniam osôb.

Naša firma dodáva kalené sklá všetkých typov a hrúbok skiel - plochého číreho a farbeného skla v hmote a niektorých ornamentov. Kalenie zabezpečujeme dodávateľským spôsobom. Kaliť sa nedajú lepené sklá a farbené sklá typu Lakobel. Pre výrobu kalených skiel platia určité zásady a doporučenia, s ktorými Vás oboznámia naši zamestnanci pri objednávke.

Kalené sklo sa po zakalení nedá nijako opracovať, rezať ani vŕtať. Všetky tieto operácie je nutné urobiť pred kalením. Kalené sklo sa používa hlavne do sklenených fasád, celosklenených stien a dverí s kovaním, v automobilovom a nábytkárskom priemysle. Kaleno lepené sklá vzniknú zlepením jedného kaleného a skla float alebo zlepením dvoch kalených skiel. Tieto sklá sa používajú hlavne do fasád a zasklenia zábradlí.

Naša firma dodáva tieto sklá zlepené v našej laminovacej peci v zložení podľa želania zákazníka a vrámci našich možností do rozmeru 1600 x 3000 mm.

Dodacie lehoty:
LBS – zo skladových formátov – 3 pracovné dni
LBS na zákazku – 5 pracovných dní 
ESG kalené sklo – 5 až 7 pracovných dní
Lepené z kalených skiel – 7 až 10 pracovných dní

(c) 2014 l Všetky práva vyhradené. Riešenie od MMFilm.sk