Kontaktný formulár





  Fakturačná adresa:

  Samova 4, 841 07 Bratislava
  IČO: 47357746
  DIČ: 2023849443

  IČ DPH: SK2023849443

   

   

   

   

   

  Orgán ochrany spotrebiteľa

  Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
  Prievozská 32, P. O. BOX č. 5
  820 07 Bratislava 27
  Odbor výkonu dozoru
  tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
  fax č. 02/58 27 21 70

  Orgán dozoru nad dodržiavaním nariadenia o ochrane osobných údajov

  Úrad na ochranu osobných údajov
  Hraničná 12
  820 07 Bratislava
  tel. č. 02/32313214
  fax. 02/32313234
  email: statny.dozor@pdp.gov.sk
  www.dataprotection.gov.sk