Montážne práce

Naša firma zabezpečuje na požiadanie aj montáže všetkých skiel u nás vyrobených a aj skiel, ktoré vlastnia zákazníci.

Naši odborne fundovaní pracovníci zabezpečia demontáž starých, rozbitých alebo inak poškodených skiel, ich likvidáciu a montáž nových skiel. Pri montáži sú dodržiavané všetky najmodernejšie technológie, pracovné postupy, pomocné materiály a odporúčané osadenia pre jednotlivé druhy skiel.

Montované sklá dovezieme na miesto montáže našimi autami a zároveň po montáži odvezieme staré sklá na likvidáciu.